Zakres tematyczny Studiów Demograficznych obejmuje szeroko rozumianą problematykę ludnościową, w szczególności (choć nie wyłącznie) z zakresu demografii, epidemiologii, ekonomii, geografii, socjologii, nauk politycznych oraz statystyki ludności. Zachęcamy autorów do nadsyłania tekstów (w języku polskim lub angielskim), zarówno o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym, jak również materiałów przeglądowych.

Informacje dla autorów nadsyłających materiały do druku w Studiach Demograficznych