Rok 2012, nr 1/161: Od numeru 1(161)/2012 pełne teksty artykułów zamieszczane sa w czytelni czasopism PAN

Redakcja czasopisma deklaruje, że dla numeru 1(161)/2012 wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

Rok 2011, nr 2/160: Spis treści i streszczenie artykułów

Agnieszka Fihel - Umieralność według pojedynczych przyczyn zgonu: rekonstrukcja danych dla Polski, 1970-2009 plik
Przemysław Śleszyński - Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS plik
Małgorzata Podogrodzka - Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce plik
Zuzanna Brzozowska - Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń pozamałżeńskich w Polsce w latach 2002-2010 plik
Piotr Szukalski - Recenzja: Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej plik

 
Rok 2011, nr 1/159:

Anita Abramowska-Kmon - O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności plik
Magdalena M. Muszyńska - The female-male gap in life expectancy in Poland plik
Anna Matysiak - Posiadanie własnego mieszkania a rodzicielstwo w Polsce plik
Anna Baranowska-Rataj - Trash contracts? The impact of temporary employment on leaving the parental home in Poland plik
Monika Mynarska - Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku? plik
Irena E. Kotowska, Janina Jóźwiak - Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa - GGS-PL plik


Rok 2010, nr 1-2/157-158:

Wspomnienie o prof. Zofii Zarzyckiej plik
Wspomnienie o dr Barbarze Sakson plik
Monika Mynarska, Anna Matysiak - Diffusion of cohabitation in Poland plik
Marta Styrc - Czynniki wpływające na stabilność pierwszych małżeństw w Polsce plik
Krzysztof Tymicki - Validation of data quality from Polish Fertility Survey 2002 with use of cohort fertility rates plik
Dorota Węziak-Białowolska - Kapitał społeczny w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej – pomiar i wyniki plik
Anna Baranowska - Family formation and subjective well-being. A literature overview plik
Informacja o Kongresie Statystyki Polskiej plik

 
 
Joanna Krupowicz – Cykliczność zmian liczby urodzeń na przykładzie wybranych krajów plik
Anna Połujańska – Wzory doboru małżeńskiego w Polsce i przyczyny ich powstawania plik
Ewa Frątczak, Iga Sikorska – Changing attitudes and behaviour concerning contraception and abortion in Poland plik
 
 
Stanisław Wierzchosławski 1926–2009 plik
Stanisław Wierzchosławski – Wielodyscyplinarność i interdyscyplinarność statystycznych badań zjawisk społecznych plik
Dorota Holzer-Żelażewska, Krzysztof Tymicki – Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008 plik
Anna Titkow, Danuta Duch-Krzystoszek – Intencje i decyzje prokreacyjne w społeczeństwie polskim a polityka przyjazna prokreacji plik
Anna Matysiak, Daniele Vignoli – Methods for reconciling the micro and macro in family demography research: a systematisation plik
Wiktoria Wróblewska – Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce plik
 
 
 
Rok 2008:
 
 
 
Rok 2007: