Janina Jóźwiak (przewodnicząca)
Piotr Błędowski
Mirosława Gazińska
Anna Giza-Poleszczuk
Maciej S. Kot
Cezary Kuklo
Jan Paradysz
Biruta Skrętowicz
Urszula Sztanderska
Daniela Szymańska
Janusz Witkowski