Jolanta Kurkiewicz - redaktor naczelna

Elżbieta Gołata - zastępca redaktor naczelnej

Beata Osiewalska - sekretarz redakcji

Jakub Bijak

Agnieszka Fihel

Irena E. Kotowska

Ireneusz Kuropka

Anna Matysiak

Monika Mynarska

Beata Nowok

Marcin Stonawski